De USB Stofzuiger


Deze ochtend heb ik de tweede genomineerde gevonden voor “Het meest zinloze gadget van 2010”. Het betreft een usb-stofzuiger die zo klein is dat zelfs een dwerg op zijn knieĆ«n moet zitten om dit te gebruiker. Toegegeven, deze USB-stofuiger kan nog dienen om de pellekes die uit uw haar vallen op te zuigen en het heeft mijns inziens wel iets meer nut dan de eerste gadget-genomineerde: De Slipquit.

You may also like

Leave a comment